728 x 90

رویداد تاریخی

مائو تسه‌تونگ درگذشت

-

درگذشت مائوتسه‌تونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین
درگذشت مائوتسه‌تونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین
۹سپتامبر۱۹۷۶- ۱۸شهریور۱۳۵۵ :
روز نهم سپتامبر سال ۱۹۷۶ مائوتسه‌تونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین در ۸۲سالگی درگذشت.
مائو در ۱۸۹۳ در ایالت هونان در یک خانواده کشاورز به‌دنیا آمد.
مائو در سال ۱۹۱۱ با یازده تن دیگر حزب کمونیست چین را در شانگهای بنا نهاد‌.
او نیروی خود را اساساً متکی به‌کشاورزان و در وحله بعد کارگران قرار داد و مبارزه‌ مسلحانه را از روستا و با حمایت دهقانان آغاز کرد.
مائو سرانجام موفق شد در اکتبر سال ۱۹۴۹ جمهوری خلق چین را بنا نهد. یکی از معروفترین کارهای مائو در چین، راهپیمایی طولانی ۹۷۰۰ کیلومتری بود که در سالهای ۱۹۳۵و۱۹۳۶ انجام داد و بذر انقلاب چین را در این مسیر طولانی درمیان مردم کاشت.
مائو همچنین تفسیری از مارکسیم ارائه داد که به ‌مائوئیسم یا ”اندیشه مائو“ معروف شد. برمبنای این تفسیر، او معتقد بود باید آموزه‌های مارکس را قواره مردم چین کرد. او معتقد بود به‌جای شروع مبارزه از میان کارگران شهری باید به‌میان دهقانان و روستاییان رفت و از آنجا انقلاب را آغاز کرد.
مائو در بسیاری از سیاستهای داخلی و بین‌المللی، نظرگاههای متفاوتی در مقابل اتحادشوروی سابق ارا‌ئه کرد. وی که آنها را به ‌تجدیدنظرطلبی متهم می‌کرد، به‌رقیب ایدئولوژیکی قدرتمندی در برابراردوگاه شوروی تبدیل شد.
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/eedd9a45-817c-4681-b83b-2d2e02d540cb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات