728 x 90

رویداد تاریخی

جنگ داخلی اسپانیا آغاز شد

-

آغاز جنگ داخلی اسپانیا
آغاز جنگ داخلی اسپانیا
۱۷ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۳۶-۲۶ تیر۱۳۱۵:
روز ۱۷ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۳۶ جنگ داخلی اسپانیا، یکی از خونین‌ترین جنگهای تاریخ معاصر آغاز شد.
مقدمات این جنگ وقتی فراهم شد که آلفونس سیزدهم پادشاه اسپانیا پس از ۱۰ سال آشوب و نارضایتی داخلی، از سلطنت استعفا داد و اسپانیا را ترک گفت.
بارفتن او جمهوری دموکراتیک اسپانیا تشکیل شد. اما اختلافات داخلی، کشور را در بر گرفت.
دراین شرایط، رئیس ستاد ارتش، فرانسیسکو فرانکو دستور ابطال انتخاباتی را که به‌نفع جمهوریخواهان تمام شده‌ بود، صادر کرد اما فرانکو بلافاصله توسط دولت جمهوری، از کار بر کنار و تبعید شد.
فرانکو با همدستی ژنرالهای خائن اسپانیا و کمک ‌گرفتن از هیتلر و موسولینی که در آ‌نزمان قدرتهای بزرگی بودند، برای تسلط بر اسپانیا به‌سمت مادرید لشکرکشی کرد. به‌این ترتیب یک جنگ داخلی بین جبهه ‌‌‌‌‌‌‌نیروهای مترقی از یکسو و احزاب دست ‌راستی و کلیسا که متحدان فرانکو بودند, آغاز شد.
در این جنگ, جنایات و بیرحمیهای بسیاری توسط فرانکو و حامیانش رخ داد.
سرانجام بعد از ۳ سال با سقوط مادرید در ۳ مارس ۱۹۳۹، جنگ داخلی اسپانیا با پیروزی فرانکو به‌پایان رسيد. جنگ داخلی اسپانیا نزدیک به ۶۰۰ هزار تن قربانی گرفت. ۱۰۰ هزار نفر نیز بعد از جنگ، به‌دستور فرانکو اعدام شدند.
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/224b8122-072c-43c6-ba7b-e0869529ec97"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات