728 x 90

رویداد تاریخی

روزی که خورشید دوباره متولد شد

-

روزی که خورشید دوباره متولد شد
روزی که خورشید دوباره متولد شد
۱دی ۲۰۱۴ سال پیش از میلاد مسیح:
روز اول دیماه از 2014 سال پیش از میلاد مسیح ” دی‌گان” و ” خورروز” نامیده شده است.
به‌زعم ایرانیان باستان، روز تولد دوباره خورشید، پس از بلند ترین شب سال بوده است.
 ایرانیان باستان با نگرانی از طولانی بودن شب و ترس از باز نیامدن خورشید، تا سپیده‌دم در کنار یکدیگر بیدار می نشستند و خود را سرگرم می کردند تا اندوه ظلمت را فراموش کنند.
 روز پس از آن شب، یکم دی ماه را که خورروز و دی‌گان می‌خواندند به استراحت می‌پرداختند و تعطیل عمومی بود .
 در این روز، جنگ کردن و خونریزی ، شکار ، و حتی کشتن گوسفند و مرغ هم ممنوع بود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات