728 x 90

رویداد تاریخی

آلبرت هرشفیلد معروفترین کاریکاتوریست، از دنیا خداحافظی کرد

-

آلبرت هرشفیلد معروفترین کاریکاتوریست، از دنیا خداحافظی کرد
آلبرت هرشفیلد معروفترین کاریکاتوریست، از دنیا خداحافظی کرد
۲۰ژانویه ۲۰۰۳ _ ۳۰دی۱۳۸۱:
آلبرت هرشفیلد معروفترین کاریکاتوریست جهان، در ۹۹سالگی درگذشت.
وی 77سال کاریکاتور کشید و آخرین آن‌را چند هفته پیش‌از مرگش ترسیم کرد.
برخلاف سایر کاریکاتوریستها که برای افراد، بینی بزرگ ترسیم می‌کنند، هرشفیلد، بینیها را خیلی کوچک و ابروان را کمانی و بلند ترسیم می‌کرد. بیش‌از سیاستمداران و دولتمردان، سراغ هنرمندان و هنرپیشگان می‌رفت و کاریکاتور از آنان ترسیم می‌کرد و برای صحنه‌های نمایش و فیلم هم کاریکاتور می‌کشید.
ال‌هرشفیلد در سن‌لویی آمریکا به دنیا آمد و در پاریس تحصیل کرد. اما عمدتا در نیویورک زندگی می‌کرد.
هرشفیلد در مصاحبه‌یی گفته بود که پیش‌از نشستن پشت میز نگران است که سوژه آن‌روز را ازکجا بیاورد، ولی پس‌از قرارگرفتن در جایش آنقدر سوژه به‌دست می‌آورد که نمی‌داند از کدام شروع بکند.
او در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش که از او سؤال شده بود راز طول عمرش و این‌که در 99سالگی هنوز قادر به‌کار است چیست؟ گفته بود که عشق به‌کار و هنرش او را از غرق‌شدن در مشکلات زندگی بازمی‌دارد و گذشت زمان را حس نمی‌کند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b24e672e-e2e6-4891-b4b4-94860a5249bf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات