728 x 90

رویداد تاریخی

اتومبیل رانی روی کره‌‌‌‌‌‌‌ماه انجام شد

-

 اتومبیل‌رانی روی کره‌‌‌‌‌‌‌ ماه
اتومبیل‌رانی روی کره‌‌‌‌‌‌‌ ماه

۳۱ ژوئیه۱۹۷۱- ۹ مرداد۱۳۵۰ :

روز۳۱ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌سال۱۹۷۱ فضانوردان آپولو ۱۵ به‌نامهای دیوید اسکات و جیمز ایروین با ماشین چهارچرخه‌ای که مخصوص حرکت روی ماه ساخته شده بود، چندین مایل برسطح ناهموار ماه به‌گردش پرداختند. این دو فضانورد هفتمین وهشتمین انسانهایی بودندکه بر سطح ماه قدم می‌گذاشتند و اولین گردش انسان برسطح ماه را انجام دادند. آنها ابتدا سفینه خود رادر نقطه‌ای به‌نام دریای ”راین” بر روی سطح ماه نشاندند، سپس ماشین مخصوص خود را از سفینه پیاده کردند

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/55d3d0b5-cc5b-4cb1-bb92-0abd1a415afa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات