728 x 90

رویداد تاریخی

اریک فروم؛ انسان شناسی که جهان را انسانی می شناخت، به دنیا آمد

-

اریک فروم
اریک فروم
۲۳مارس ۱۹۰۰-۳فروردین ۱۲۷۹:
اریک فروم، فیلسوف و روانشناس برجسته آلمانی‌ـ‌آمریکایی در سال۱۹۰۰ در شهر فرانکفورت متولد شد و تحصیلات خود را در دانشگاههای هایدلبرگ و مونیخ به‌پایان رساند. در سال۱۹۲۲ دکترای خود را از دانشگاه هایدلبرگ به‌دست آورد و به‌کار روانکاوی در انستیتوی روانکاوی فرانکفورت مشغول شد.
با‌هجوم نازیها به‌پهنه سیاسی و فرهنگی آلمان، فروم روانه‌ آمریکا شد و زندگی و تحقیقات خود را در آن جا ادامه داد. ظهور رایش سوم در آلمان و وقایع جنگ دوم جهانی، تأثیری جدی در اندیشه‌های او و مسیر آینده زندگیش باقی گذاشت. در سال۱۹۴۱ در دانشگاه بنینگتن به‌تدریس پرداخت و سپس تحقیقات خود را بر‌روی انسان، در دانشگاههای کلمبیا، تری، ییل و سرانجام در دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیه‌گو ـ‌
مکانی که در سال۱۹۸۰ در آن به‌درود حیات گفت‌ـ ادامه داد. فروم اولین اثر خود ـ کتاب معروف گریز از آزادی ‌ـ را در سال۱۹۴۱ منتشر کرد.
۶سال بعد کتاب «انسان برای خویشتن» و «هنر عشق‌ورزیدن» را به‌رشته تحریر درآورد و سپس «روانکاوی و دین»، «زبان از
‌یاد‌ رفته»، «جامعه سالم»، «مفهوم انسان از نظر مارکس»، «دل آدمی و گرایشش به‌خیر و شر» و آثار ارزشمند دیگری را در بیان مفهوم و ماهیت انسان به‌جهان عرضه کرد. کتاب هنر عشق ‌ورزیدن از گرانبهاترین آثار این دانشمند بزرگ قرن بیستم است.‌او در این کتاب «نثار‌کردن» را «برترین مظهر توان انسانی» می‌شناسد. اریک فروم در سال ۱۹۸۰ درگذشت.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1d8c68ca-95b2-4264-81b9-fcf13abb19f1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات