728 x 90

رویداد تاریخی

المپیک نوین،بنا نهاده شد

-

آغاز المپیک نوین
آغاز المپیک نوین
۲۶نوامبر ۱۸۹۴- ۵آذر۱۲۷۳:
از سال ۳۹۴ که بازیهای المپیک یونان به دستور تئودوسیوس تعطیل شد، تا سال ۱۸۹۶ که بازیهای المپیک نوین آغاز شد، جمعاً ۱۵۰۲ سال، بازیهای المپیک فراموش شده بود.
در این مدت تلاشهای زیادی برای احیای المپیا که بر اثر وقوع دو زلزله به طور کامل در زیر خاک مدفون شده بود انجام گرفت تا اینکه تلاشهای دولت یونان و فرانسه در سال ۱۸۹۲ مؤثر واقع شد.
المپیا شهری در یونان قدیم بود که بازیهای المپیک در آن انجام می‌شد.
در اواخر قرن نوزدهم با تلاشهای بارون پیر دو کوبرتن فرانسوی مسابقه‌های المپیک، دوره نوین خود را آغاز کرد.
بارون پیردو کوبرتن، پایه‌گذار المپیزم نوین، کنگره و کمیته بین المللی المپیک را در ژوئن ۱۸۹۴ در پاریس بنا نهاد و در سال ۱۸۹۶ نخستین کنگره المپیک، تشکیل جلسه داد.
 

در این کنگره قرار شد که بازیها هر چهار سال یکبار در یکی از کشورهای بزرگ، برگزار شود و کمیته‌ای بنام کمیته بین المللی المپیک که نظارت کامل و دقیقی بر بازیها داشته باشد، تشکیل شود.
در 26 نوامبر سال 1894 کمیته بین المللی المپیک در پاریس با شرکت 15 عضو تشکیل شد.
بازیهای المپیک در سال 1896 دوباره در آتن شروع شد. این بازیها با مشکلات فراوانی همراه بود. در پایان بازیها به پیشنهاد آمریکائیها قرار شد که مسابقه‌ها هر چهار سال یکبار در آتن برگزار شود ولی در جلسه بعدی که در پاریس و به ریاست رئیس‌جمهور فرانسه برگزار شد، یونانیها بعلت جنگ با ترکیه به بین‌المللی بودن بازیها رأی دادند.
کمیته بین‌المللی المپیک در10 آوریل 1915 به شهر لوزان سوئیس انتقال یافت.
بازیهای المپیک رسماًازسال1896 درآتن انجام گرفت وپس از آن هر چهارسال یکبار درنقاط مختلف جهان انجام پذیرفته و فقط سه دوره به دلیل جنگ جهانی دوم انجام نشد.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f82d0f9a-cf11-461d-829b-e9494165832d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات