728 x 90

رویداد تاریخی

اعتصاب غذا در ۱۷کشور جهان در ادامه نخستین کارزار جنش دادخواهی - ۸ تا ۱۸ آذر ۶۷

-

اعتصاب غذای هواداران مجاهدین
اعتصاب غذای هواداران مجاهدین

به‌دنبال تلگرام ۳شهریور۶۷ رهبر مقاومت مسعود رجوی به‌دبیرکل و رئیس مجمع عموم ملل متحد پیرامون قتل‌عام زندانیان سیاسی و درخواست اخراج رژیم ضدبشری خمینی از سازمان ملل متحد اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج کشور هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به‌منظور افشای جنایات وحشیانهٔ خمینی از هموطنان ایرانی برای شرکت در یک اعتصاب‌غذای بزرگ جهانی که در ۱۷ کشور جهان انجام شد دعوت به عمل آورد...

این اعتصاب‌غذای بی‌سابقه و جهانی که گستردگی سازماندهی و هماهنگی خیره‌کنندهٔ آن از همان نخستین روزهای برگزاری توجه ناظران را به‌خود جلب نمود، با شرکت و فعالیت هزاران هموطن ایرانی و در آستانهٔ بررسی مسألهٔ نقض حقوق‌بشر توسط رژیم خمینی در مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۷ کشور جهان و از جمله در برابر مراکز اصلی ملل متحد در نیویورک و ژنو و در شرایط بسیار نامساعد جوی و در سرمای سخت زمستان و در میان برف و بوران و در شرایطی که در پاره‌یی از کشورها سرما تا ۲۵درجه زیر صفر می‌رسید، آغاز شد و بار دیگر صدای خلق قهرمان و در زنجیر ایران را با رساترین فریاد به‌گوش جهانیان رسانید و پرچم مقاومت و شرف ایران و ایرانی را در سراسر جهان به‌اهتزاز در‌آورد...

بنا بر گزارشهایی که تاکنون به‌دست ما رسیده است بسیاری از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و سازمانها و مجامع بشردوست در کشورهای مزبور نیز با مراجعه به اعتصاب‌کنندگان همبستگی خود را با آنان اعلام نموده و از خواستهای مشروع آنها مبنی بر محکومیت جنایات وحشیانهٔ رژیم خمینی و اخراج آن از سازمان ملل متحد حمایت کرده‌اند.

شایان ذکر است که همزمان با برگزاری این اعتصابات گسترده و جهانی، کمیتهٴ سوم مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت آرا رژیم خمینی را به‌خاطر نقض شدید و مستمر حقوق اولیهٔ انسانی محکوم نمود.

این اعتصاب غذا در ادامهٔ نخستین کارزار جنبش دادخواهی بود که با تلگراف رهبر مقاومت به‌دبیرکل وقت ملل متحد پرز دوکوئلار آغاز شد و با تظاهرات بزرگ جهانی در ۹شهریور سال ۶۷، ادامه یافت. در این تظاهرات دههاهزار تن از هموطنان شریف و آزاده‌ٔ ایرانی به وظیفه‌ٔ ملی و میهنی خویش قیام کردند و ندای حق‌طلبانه‌ٔ مردم ستمدیده و در زنجیر ایران و فریاد اعتراض هزاران زندانی سیاسی تحت شکنجه را در پی آغاز قتل‌عام زندانیان سیاسی به گوش جهانیان رساندند.

 

خودسوزی و شهادت مجاهد قهرمان مهرداد ایمن در تظاهرات آمریکا

در جریان تظاهرات آمریکا یک هوادار قهرمان مجاهدین به‌نام مهرداد ایمن که از کالیفرنیا برای شرکت در تظاهرات به نیویورک آمده بود در اعتراض به‌قتل‌عام زندانیانی سیاسی توسط رژیم ددمنش خمینی دست به خودسوزی زد و روز بعد (۱۹شهریور۶۷) بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان به‌شهادت رسید.

مهرداد قهرمان با این اقدام فداکارانهٔ خود یک‌بار دیگر ثابت کرد که خلق تحت ستم ایران هیچ‌وقت و در هیچ شرایطی دست از مبارزه برای سرنگونی تمامیت رژیم ضدبشری خمینی برنخواهد داشت از هر طریقی که بتواند فریاد اعتراض و مقاومت پایان‌ناپذیرش را به‌گوش جهانیان خوهد رساند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3d9c8b08-b540-42bb-9210-1cb7b9b66c39"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات