728 x 90

رویداد تاریخی

زلزله شدید در کلکته هند ۳۰۰هزار قربانی گرفت

-

زلزله شدید در کلکته هند ۳۰۰هزار قربانی گرفت
زلزله شدید در کلکته هند ۳۰۰هزار قربانی گرفت
۱۱اکتبر ۱۷۳۷ - ۱۹مهر۱۱۱۶:
یک زلزله شدید شهر کلکته هند را ویران کرد و ۳۰۰هزار قربانی برجای گذاشت.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/13455df9-e167-4c3d-a1de-520d08be656f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات