728 x 90

رویداد تاریخی

انفجار مقر نخست‌وزیری و هلاکت رجایی و باهنر

-

انفجار مقر نخست‌وزیری و هلاکت رجایی و باهنر
انفجار مقر نخست‌وزیری و هلاکت رجایی و باهنر
۸شهریور۱۳۶۰- ۳۰ اوت۱۹۸۱ :
روز هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور، و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر خمینی براثر انفجار یک بمب در کاخ مرمر تهران (مقر هیأت دولت و نخست‌وزیری) به‌هلاکت رسیدند.
پس‌از ۳۰خرداد سال ۱۳۶۰، خمینی در یک تهاجم وحشیانه به‌تمامی آزادیهای به‌دست‌آمده در جریان انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران، آخرین قطرات آزادی را نیز از بین برد.
خمینی با برپایی یک حکومت شبه‌کودتایی به‌ریاست‌جمهوری محمدعلی رجایی و نخست‌وزیری محمدجواد باهنر، به‌سرکوب مردم و آزادیخواهان در سراسر کشور پرداخت.
تحت مدیریت اجرایی این دو نفر، هزاران تن از مجاهدان و مبارزان راه آزادی دستگیر شده و به‌ زندانها افتادند و گروه‌گروه به‌جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
مرگ این دو ازجمله باعث خوشحالی هزاران خانواده ‌زندانیان سیاسی شد که توسط این جلادان به‌خاک سیاه نشانده شده بودند.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c7962587-ea0c-42fc-934e-1201d53ce864"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات