728 x 90

رویداد تاریخی

اعلامیه حقوق بشر، در نخستین مجلس انقلاب فرانسه تصویب شد

-

اعلامیه حقوق بشر، در نخستین مجلس انقلاب فرانسه تصویب شد
اعلامیه حقوق بشر، در نخستین مجلس انقلاب فرانسه تصویب شد
۲۶اوت۱۷۸۹- ۵شهریور۱۱۶۸:
روز ۲۶اوت سال ۱۷۸۹ مجلس ملی فرانسه اصولی را تصویب کرد که پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود.
بر‌اساس این مصوبه، انسان آزاد به‌دنیا می‌آید و در طول عمر خود باید با داشتن حقوق برابر آزاد زندگی کند، مردم باید در فکر کردن، گفتن و نوشتن آزاد باشند و تبادل آزاد افکار باید تضمین شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dcfaea0b-496d-49ca-8976-8c978028fde2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات