728 x 90

شهادت شماری از مسئولان و فرماندهان مجاهدین در نبردهای تهران

مجاهد قهرمان،شهید سیاوش سیفی
مجاهد قهرمان،شهید سیاوش سیفی

۱۰مرداد۱۳۶۱-۱اوت۱۹۸۲:

روز دهم مرداد سال ۱۳۶۱ یادآور حماسه درخشان نبرد و مقاومت شماری از فرماندهان و کادرهای مسئول سازمان مجاهدین خلق ایران در تهران با پاسداران ارتجاع است.
در آن صبح خونین، قهرمانان دلاور مجاهد خلق که فرمانده سیاوش سیفی در رأسشان قرار داشت در چندین پایگاه مقاومت در نقاط مختلف تهران پس از ساعتها نبرد و ازپای‌درآوردن شماری از پاسداران مهاجم و دژخیمان خمینی، قهرمانانه به‌شهادت رسیدند.
از جمله فرازهای این حماسه درخشان، نبرد و شهادت قهرمانانه مادر مجاهد شصت‌ساله،احترام‌السادات کرباسي (مادرزائریان) بود که پابه‌پای فرزندان دلیر خود مقاومت کرد و سرانجام جان و همه عواطف خود را نثار آزادی و راه رهایی خلق درزنجیر ایران نمود.

 

 

 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b45a966a-4f15-45da-9e20-3ae3aef50e44"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات