728 x 90

رویداد تاریخی

شهر «گنجه» از عثمانی بازپس گرفته شد

-

شهر «گنجه» از عثمانی بازپس گرفته شد
شهر «گنجه» از عثمانی بازپس گرفته شد
۵ مرداد ۹۸۵ - ۲۷ ژوئیه۱۶۰۶:
لشکریان شاه عباس صفوی در چنین روزی که مصادف با ماه محرم بود شهر گنجه (زادگاه گنجوی شاعر معروف) را که درحال حاضر در جمهوری آذربایجان قرار گرفته از ترکان عثمانی باز پس گرفتند.
در جنگی که بین دو طرف روی داد بیش از ۲۵۰۰ تن از عساکر عثمانی کشته شدند.
با این پیروزی، جز شماخی, بقیه نقاط، ابراز اطاعت مجدد کردند و شماخی نیز با جنگ پس گرفته شد.
عثمانی در این نبرد هم سه هزار کشته داد و تا آن سوی «قارص» عقب نشست.
شاه عباس صفوی سپس از شهر تفلیس (پایتخت گرجستان) که از متعلقات ایران بود دیدار کرد و دستور ترمیم خرابیهای وارده به شهر ایروان (پایتخت ارمنستان) را صادر نمود، محمدپاشا فرماندار منصوب از سوی عثمانی در گنجه را به زندان مازندران فرستاد و سپس به اصفهان بازگشت.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/147bed51-f485-49d8-8f2e-42426d9c58be"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات