728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین سفر انسان به‌ کره‌‌‌‌‌‌‌ ماه

-

نخستین سفر انسان به‌ کره‌‌‌‌‌‌‌ ماه
نخستین سفر انسان به‌ کره‌‌‌‌‌‌‌ ماه
۱۶ژوئیه ۱۹۶۹- ۲۵ تیر۱۳۴۸ :
روز ۱۶ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۶۹ آپولو۱۱ برای پیاده کردن نخستین انسان در کره‌‌‌‌‌‌‌ماه سفر خود را آغاز کرد.
این سفینه دارای سه سرنشین به‌نامهای نیل آرمسترانگ، ادوین آلدرین، مایکل آلن کولینز بود.
آپولو ۱۱ از پایگاه کیپ کندی در آمریکا پرتاب شد و در روز ۲۰ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ در ماه فرود آمد.
فاصله‌‌‌‌‌‌‌متوسط کره‌‌‌‌‌‌‌ماه از زمین ۳۸۴۰۰۰ کیلومتر است که آپولو ۱۱ آن‌‌را در ۴ روز طی نمود. آنها آپولوی خود راکه عقاب نام داشت در نقطه‌ای ازماه که ”دریای آرامش” خوانده می‌شد، فرود آوردند. آرمسترانگ، آلدرین و کولینْز، به‌ترتیب اولین انسانهایی بودند که قدم بر روی ماه گذاشتند.
 
نیل آرمسترانگ بعد از استقرار آپولو درسطح ماه خطاب به‌صدها میلیون انسانی ‌که در تلویزیونها او را مشاهده می‌کردندگفت:
این قدم کوچک انسان، یک گام بزرگ در پیشرفت بشریت است.
 
آرمسترانگ وآلدرین یک دوربین تلویزیونی را دربیرون از سفینه کارگذاشتند. شش صدمیلیون نفر، یعنی یک پنجم جمعیت زمین درآنزمان این صحنه‌ها را از تلویزیون تماشا می‌کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/70005a21-8dc2-4844-913c-ff7cea98ba99"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات