728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین دانشجویان ایرانی به‌انگلستان اعزام شدند

-

اعزام نخستین دسته از دانشجویان ایرانی به انگلستان
اعزام نخستین دسته از دانشجویان ایرانی به انگلستان
۱۶ تیر ۱۱۹۰ - ۷ژوئیه۱۸۱۱:
روز ۱۶ تیر سال ۱۱۹۰ شمسی مطابق با هفتم ژوئیه ۱۸۱۱میلادی برای اولین بار دو دانشجوی ایرانی برای کسب دانش نوین روانه‌‌‌‌‌‌‌انگلستان شدند.
این اقدام توسط عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه که فرد دانش‌دوستی بود صورت گرفت.
این دانشجویان برای یادگیری زبان انگلیسی و مترجمی برای وزارت خارجه‌‌‌‌‌‌‌ایران به‌انگلستان رفته بودند.
سه سال بعد پنج دانشجوی دیگر از سوی عباس میرزا به‌انگلستان اعزام شدند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fff4b14b-7162-4d64-8987-3f0a8c9890a2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات