728 x 90

رویداد تاریخی

کودتا علیه اسقف ماکاریوس در قبرس

-

اسقف ماکاریوس
اسقف ماکاریوس
۱۵ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۷۴-۲۴ تیر۱۳۵۳:
روز ۱۵ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۷۴ افسران یونانی گارد ملی قبرس Cyprus دست به‌یک کودتا علیه اسقف ماکاریوس Makarios رییس‌جمهور این کشور زدند و او را برکنار کردند.
آنان سپس نیکوس سامسون Nikos Sampson را که یک ناشر روزنامه بود به‌عنوان رییس‌جمهور منصوب کردند.
در واکنش به‌این کودتا، ترکیه نیروهای خود را وارد قبرس کرد و یک هفته بعد سامسون استعفا داد و رئیس پارلمان، ریاست موقت جمهوری را برعهده گرفت. با اوجگیری کشمکش بین ترکها و یونیهای قبرس بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مردم این کشور بی‌خانمان شدند. در دسامبر سال ۱۹۷۴ اسقف ماکاریوس مجددا به‌قبرس باز گشت و ریاست جمهوری را پس گرفت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c6cd77ba-242f-41e4-a126-51a99e87378a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات