728 x 90

رویداد تاریخی

هنریک ایبسن، نویسنده بزرگ نروژی درگذشت

-

هنریک ایبسن
هنریک ایبسن
۲۳ مه ۱۹۰۶ – ۲خرداد ۱۲۸۵:
روز ۲۳مه ۱۹۰۶ جان هنریک ایبسن Johan Henrik Ibsen نمایشنامه‌نویس بزرگ نروژی درگذشت.
ایبسن، شاعر و نمایشنامه‌نویس بزرگ نروژی و خالق نمایشنامه‌نویسی واقعگرای مدرن در نروژ، در ۲۰مارس سال ۱۸۲۸ در جنوب نروژ به‌دنیا آمد. او در جوانی می‌خواست پزشک شود ولی ذوق هنری، او را به‌نویسندگی کشانید. در ۱۸۵۰ نخستین نمایشنامه خود به‌نام کاتیلینا (CATILINA) را منتشر کرد.
ایبسن چندی مدیر تئاتر شهر «برگن» بود.
طی نیم قرن یعنی از ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ ایبسن ۲۸نمایشنامه نوشت که از قویترین آثار دراماتیک قرن ۱۹ به‌شمار می‌رود. از‌جمله آثار او خانه عروسک، اشباح، دشمن مردم و مرغابی وحشی را باید نام برد.
هنریک ایبسن در ۷۸سالگی در شهر کریستیانا در نروژ درگذشت.
روز ۲۳مه ۱۹۰۶ Johan Henrik Ibsen نمایشنامه‌نویس بزرگ نروژی درگذشت. ایبسن، شاعر و نمایشنامه‌نویس بزرگ نروژی و خالق نمایشنامه‌نویسی واقعگرای مدرن در نروژ، در ۲۰مارس سال ۱۸۲۸ در جنوب نروژ به‌دنیا آمد. او در جوانی می‌خواست پزشک شود ولی ذوق هنری، او را به‌نویسندگی کشانید. در ۱۸۵۰ نخستین نمایشنامه خود به‌نام (CATILINA) را منتشر کرد. ایبسن چندی مدیر تئاتر شهر ”” بود. طی نیم قرن یعنی از ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ ایبسن ۲۸نمایشنامه نوشت که از قویترین آثار دراماتیک قرن ۱۹ به‌شمار می‌رود. از‌جمله آثار او را باید نام برد. هنریک ایبسن در ۷۸سالگی در شهر کریستیانا در نروژ درگذشت.
 
 
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/55ee1ac6-abdb-44f7-a0a1-71d370a7392c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات