728 x 90

رویداد تاریخی

آبراهام لینکلن ترور شد

-

آبراهام لینکلن ترور شد
آبراهام لینکلن ترور شد
۱۴ آوریل ۱۸۶۵ _ ۲۵ فروردین۱۲۴۴:
آبراهام لینکلن رئیس‌جمهور آمریکا به دست یکی از طرفداران نظام برده‌داری درآمریکا در تئاتر فورد در واشنگتن مورد هدف قرار گرفت و روز بعد درگذشت.
آبراهام لینکلن رهبر مبارزات الغای بردگی درآمریکا بود که به‌خاطر مبارزاتش در دفاع از بردگان، محبوبیت بسیاری در میان مخالفان برده‌داری کسب کرده ‌بود. او در سال ۱۸۵۹ به‌‌ریاست‌جمهوری انتخاب شد.
آبراهام لینکلن در جریان جنگهای داخلی بین ایالات شمالی آمریکا با ۱۱ایالت جنوب این کشور که طرفدار بردگی بودند، نقش فعالی در پیروزی ایالات شمالی طرفدار الغای بردگی ایفا کرد. او در سال ۱۸۶۲ مجددا به‌‌ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد و در ۲۲سپتامبر ۱۸۶۲ آزادی بردگان جنوب آمریکا را اعلام کرد
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b56ae4d7-585c-450e-b0da-68182c808537"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات