728 x 90

رویداد تاریخی

۳۰تیر سالروز تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، یگانه بدیل دموکراتیک

-

۳۰تیر سالروز تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
۳۰تیر سالروز تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
به‌روز شده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۷
به‌مناسبت ۳۰تیر سالروز تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
 
شورای ملی مقاومت ایران در ۳۰تیر ۱۳۶۰، در سالگرد قیام ملی ۳۰تیر تأسیس شد تا یادآور این باشد که این شورا در ادامه همان خط دکتر محمد مصدق پیشوای فقید نهضت ملی مردم ایران و برای تحقق آرمانهای آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه‌یی که مردم ایران بیش از یکصد سال است برای آن مبارزه می‌کنند، تشکیل شده است.
 
در اساسنامه شورای ملی مقاومت آمده است: «شورای ملی مقاومت برای سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت تشکیل شده است».
 
تأسیس شورا یک ماه بعد از آغاز مقاومت انقلابی توسط مسعود رجوی و در بحبوحهٴ موج اعدامهای جنون‌آمیز خمینی و در سیاهترین روزهای حاکمیت اختناق در تهران خون‌ گرفته اعلام شد.
 
شورای ملی مقاومت، پیوسته در کانون مبارزات مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی جرار حاکم بر میهنمان قرار داشته است و اعضا و مسئولان آن عمر و زندگی خود را وقف پیشبرد آرمان رهایی‌بخش مردم ایران کرده‌اند. اعضا و مسئولان شورای ملی مقاومت فارغ از هر سمت و مسئولیتی که در سازمان کار شورا به عهده‌ دارند، در وهلهٴ اول خود را رزمنده جبهه نبرد آزادی مردم ایران می‌دانند و در سرد و گرم روزگار، پیوسته همراه با سایر هموطنان، در تظاهراتها، تحصن‌ها و فعالیتها، برای رساندن صدای مظلومیت مردم ایران به گوش جهانیان حضور داشته‌اند و همراه با آنها فریاد زده و از جان مایه گذاشته‌اند.
 
ماندگاری شورای ملی مقاومت، به مدت بیش از سه دهه، به‌مثابه دیرپاترین ائتلاف سیاسی تاریخ معاصر ایران، آن هم در بغرنج‌ترین شرایط بین‌المللی و منطقه‌یی، گویای اصالت شورا و ریشه‌های عمیقش در جامعه ایران، خط مشی اصولی آن مبنی بر سرنگونی رژیم ضدبشری و عدم عدول از این خط اصولی و همچنین تبلور مناسبات دموکراتیک و خصلت کثرت‌گرای آن است.
 
به این ترتیب در جبهه نبرد گسترده‌یی که میان مردم و مقاومت ایران از خیابانهای تهران تا سراسر شهرهای میهن جریان دارد و شاخه‌هایش در سراسر جهان گسترده است، شورای ملی مقاومت حضوری تمام‌عیار دارد.
 
اعتقاد عمیق به کثرت‌گرایی و مشارکت گرایشات مختلف در پروسه تصمیم‌گیری باعث شده که در شورای ملی مقاومت هر عضو، صرفنظر از این‌که یک سازمان بزرگ سراسری مانند مجاهدین باشد یا یک شخصیت منفرد، دارای یک حق رأی باشد. همچنین طبق تصمیمات شورا، دولت موقت که بر اساس برنامه شورا به مدت حداکثر شش ماه از فردای سرنگونی رژیم آخوندی تا برگزاری انتخابات آزاد بر سر کار خواهد بود، دولتی ائتلافی است که همه احزاب و گروهها و گرایشات مختلف درون شورا در آن شرکت خواهند داشت. وظیفه شورای ملی مقاومت در وهلهٴ اول سرنگونی رژیم آخوندی است. پس از سرنگونی، شورای ملی مقاومت دولت موقتی را شکل می‌دهد که وظیفه اساسی.ان.انتقال حاکمیت به مردم ایران و مستقر ساختن حاکمیت جدید ملی و مردمی است. وظیفه انتقال حاکمیت با انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان، حداکثر شش ماه بعد از سرنگونی دیکتاتوری آخوندی صورت می‌گیرد. در پایان دوره شش ماهه، دولت موقت از قدرت کنار می‌رود و مؤسسان منتخب مردم برای تعیین دولت جدید و تهیه قانون اساسی نوین آغاز به‌کار می‌کند.
 
شورا با سازمانها و شخصیتهایش طیف کاملی از ترکیب اجتماعی و سیاسی ایران را بازتاب می‌کند. هم‌چنان که نیمی از اعضای شورا را زنان تشکیل می‌دهند. شورا در عین ‌حال، خودش الگویی از جامعه ایران فرداست، و طرحهایی که شورا برای مسائل مختلف جامعه ایران از سالها پیش اندیشیده، شاهد این مدعاست.
 
بر اساس مصوبات شورا، در ایران فردا انتخاب و آرای عمومی اساس مشروعیت نظام آینده کشور است. آزادی عقیده، بیان و مطبوعات و آزادی تشکیل احزاب و جمعیتهای سیاسی و امنیت قضایی همه آحاد مردم و حقوق مصرّح در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر تضمین می‌شود. همه امتیازهای جنسی و قومی و عقیدتی لغو می‌شوند و هر گونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف ممنوع خواهد بود و هیچ‌کس به‌دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به‌یک دین یا مذهب هیچ امتیاز یا محرومیتی نخواهد د‌اشت.
 
مواضع شورا در بزنگاههای خطیر سیاسی و عبور آن از گردنه‌ها و تندپیچهای سیاسی فی‌الواقع هر کدام یک شاهکار محسوب می‌شود. همان تندپیچهایی که سایر نیروها در مواجهه با آن به‌کلی از بین رفتند و اکنون جز نامی از آنها باقی نمانده است. اسناد موضع‌گیریهای شورا در تمامی این سالها به‌صورت بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها در دسترس همگان قرار گرفته است.
 
به این ترتیب، امروز به قول رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، ایران برای آیندهٴ روشنش، همه چیز دارد. بی‌شک نور آزادی با این عزمهای جزم به خاک ایران خواهد تابید.

پخش شده از سیمای آزادی در ۳۰ تیر ۱۳۹۴  

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3012fad9-4256-4657-8512-e924f74bae1b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات