728 x 90

رویداد تاریخی

فرمان آزادی مذهب درفرانسه، معروف به‌‌”فرمان نانت“ اعلام شد

-

فرمان آزادی مذهب در فرانسه، معروف به‌‌ ”فرمان نانت“ اعلام شد
فرمان آزادی مذهب در فرانسه، معروف به‌‌ ”فرمان نانت“ اعلام شد
۱۳آوریل ۱۵۹۸ _ ۲۴ فروردین۹۷۵:
دراين روز، فرمان آزادی مذهب معروف به‌‌”فرمان نانت” به امرهنری چهارم پادشاه فرانسه اعلام شد.
اعلام آزادی مذهب در زمانی صورت گرفت که آتش جنگ مذهبی بین کاتولیکها و پروتستانها در فرانسه خون بسیاری از بیگناهان را برزمین می‌ریخت.
تنها در روز عید ”سنت بارتلمی” در ۲۴اوت سال ۱۵۷۲، درجریان یکی از ننگین‌ترین کشتار‌هایی که تحت‌پوش مذهب، صورت گرفت، حدود هشت‌هزار پروتستان در فرانسه کشته شدند
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6937596c-1159-4e76-8e5e-7c7e77e3a197"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات