728 x 90

رویداد تاریخی

۲۰مارس ۱۸۱۵ - ۲۹اسفند ۱۱۹۴: آغاز حکومت ۱۰۰ روزه ناپلئون

-

۲۰مارس ۱۸۱۵ - ۲۹اسفند ۱۱۹۴: آغاز حکومت ۱۰۰ روزه ناپلئون
۲۰مارس ۱۸۱۵ - ۲۹اسفند ۱۱۹۴: آغاز حکومت ۱۰۰ روزه ناپلئون

روز ۲۰مارس سال ۱۸۱۵ ناپلئون بناپارت از محل تبعید خود در جزیره البا واقع در دریای مدیترانه فرار کرده و به پاریس پازگشت .

 ناپلئون به‌دنبال فتوحات خود در جنگها سرانجام از دولتهای متحد شکست خورد و پس از اسارت، به جزیره البا تبعید شد.

ناپلئون ۲ماه بعد،  از جزیره گریخت و با قایقی به خاک فرانسه بازگشت و نیروهایش را جمع کرد.
اما 100روز  بعد در نبرد ”واترلو” در نزدیکی بروکسل که بین قوای ناپلئون و کشورهای دیگر اروپایی بود، پرونده قدرت ناپلئون برای همیشه بسته شد.
او به جزیره ”سنت‌هلن ” تبعید شد،جایی که تا ۶سال بعد، در سال ۱۸۲۱یعنی روز درگذشتش در ۵۲سالگی، زندگی سختی را گذراند.

 

 
 
 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات

۲۰مارس ۱۸۱۵ - ۲۹اسفند ۱۱۹۴: آغاز حکومت ۱۰۰ روزه ناپلئون