728 x 90

رویداد تاریخی

۲۰بهمن ۱۳۶۰ - ۹ فوریه: شهادت بیش از ۱۰۰مجاهد خلق در ادای احترام به شهدای ۱۹بهمن

-

۲۰بهمن ۱۳۶۰ - ۹ فوریه: شهادت بیش از ۱۰۰مجاهد خلق در ادای احترام به شهدای ۱۹بهمن
۲۰بهمن ۱۳۶۰ - ۹ فوریه: شهادت بیش از ۱۰۰مجاهد خلق در ادای احترام به شهدای ۱۹بهمن

روز بیستم بهمن‌ماه سال۱۳۶۰, یکروز پس از انتقال پیکرهای سردارخیابانی و اشرف رجوی و دیگرشهدای عاشورای مجاهدین به زندان اوین، لاجوردی و دیگر دژخیمان خمینی، از زندانیان سیاسی بخصوص مجاهدین اسیر ‌خواستند که به اجساد شهدا اهانت کنند. اما اسرا در مقابل این خواسته، به شهیدان بزرگ خلق ادای احترام کردند و شور مقاومت و اعتراض را در سراسر زندانها به اوج رساندند.

دژخیمان خمینی با شکست دربرابر اراده زندانیان مجاهد، همان روز بیش از یکصدتن از این مجاهدین اسیر را تنها به خاطر ادای احترام به پیکرهای پاک اشرف و موسی و یارانشان درزندان اوین تیرباران کردند.