728 x 90

رویداد تاریخی

کشف حجاب اجباری توسط رضاخان

-

کشف حجاب اجباری توسط رضاخان
کشف حجاب اجباری توسط رضاخان
۱۷دی ۱۳۱۵ – ۷ ژانویه۱۹۳۷:
دراین روز رضاخان برنامه‌ای را تحت عنوان کشف حجاب اعلام کرد. از آن پس بود که بزور چادر را از سر زنان بر می‌داشتند. در همین روز رضاخان همسر و دخترانش را بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی در تهران برد. کشف حجاب اجباری آن روی سکه حجاب اجباری بود که خمینی بعد از حاکمیت خود راه انداخت. هر دو شیوه در اجبار و تحمیل عقیده بر زنان, مورد تنفر مردم ایران بوده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3507baa9-69ca-4895-8bf8-20c913f6d343"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات