728 x 90

رویداد تاریخی

قرارگاه اشرف، مورد اصابت سه موشک اسکاد B ازسوی رژیم آخوندی قرارگرفت

-

 پرتاب سه موشک اسکادB توسط رژیم آخوندی به‌قرارگاه اشرف
پرتاب سه موشک اسکادB توسط رژیم آخوندی به‌قرارگاه اشرف
15 آبان 1373 - 6 نوامبر1994:
روز 15 آبان سال 1373 رژیم آخوندی برای چندمین بار تعهد خود مبنی بر آتش‌بس بین ‌ایران و عراق پس از سال 1367 را نقض کرد و مبادرت به ‌شلیک 3موشک کشتارجمعی اسکاد B به ‌قرارگاه اشرف ارتش آزادیبخش ملی ایران نمود. بر ‌اساس اطلاعیه‌های مجاهدین خلق ایران ‌موشکهای شلیک شده از سه نقطه متفاوت در استان کرمانشاه شلیک شده بود.‌ پاسدار حسن مقدم، ‌فرمانده ‌‌‌‌‌‌‌وقت یکان موشکی الحدید سپاه پاسداران (در سال 90 بر اثر انفجار به هلاکت رسيد) بر پرتاب موشکها نظارت داشته و دستورات خود را از خامنه‌ای از طریق محسن رشید، معاون اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوای رژیم، دریافت کرده بود. هم‌چنین رفسنجانی که در آن موقع رئیس‌جمهور ارتجاع بود، از صبح همان روز در کرمانشاه مستقر شده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/243f0144-e99d-4c01-bccf-1ecab823283c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات