728 x 90

رویداد تاریخی

جامعه ملل، تشکیل شد

-

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
15نوامبر1920 - 24آبان1299:
دراين روز جامعه ملل که در پی جنگ جهانی اول برای جلوگیری از جنگ دیگری ایجاد شده بود، با شرکت نمایندگان 41کشور و بدون حضور آمریکا و شوروی نخستین جلسه خود را در شهر ژنو تشکیل داد.
جامعه ملل نتوانست جلوی جاه‌طلبی هیتلر و ایجاد جنگ جهانی دوم را بگیرد و در آستانه این جنگ فروپاشید.
بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل ‌متحد جایگزین جامعه ملل قبلی شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات