728 x 90

رویداد تاریخی

جوزف پولیتزر روزنامه‌نگار معروف آمریکا درگذشت

-

جوزف پولیتزر
جوزف پولیتزر
29اکتبر 1911 - 6آبان1290:
29اکتبر 1911 «جوزف پولیتزر» روزنامه نگار معروف آمریکایی در سن 64سالگی درگذشت. او بنیاد پولیتزر را به منظور ارتقاء ادبیات، روزنامه‌نگاری و موسیقی از طریق انتخاب سالانه بهترین‌ها و دادن جایزه تأسیس کرد. مهمتر از ایجاد بنیاد پولیتزر، وی مبتکر «مردمی نویسی» در نشریات است که تا آن زمان عمدتاً به گزارش فعالیتهای دولت می‌پرداختند. ایجاد رقابت میان روزنامه‌ها در زمینه کسب اخبار اختصاصی هم چیزی است که به نام پولیتزر ثبت شده است. اصرار پولیتزر به مردمی نگاری و تلاش برای یافتن اخبار و مطالب اختصاصی چهره رسانه‌ها را در جهان تغییر داده و به پیشبرد تمدن و رعایت حقوق مدنی کمک بسیار کرده است. پولیتزر که ناشر چند نشریه بود، برای پیشبرد حرفه روزنامه‌نگاری به تأسیس مدرسه روزنامه‌نگاری در دانشگاه کلمبیا کمک کرد. خانواده پولیتزر که از یهودیان مجارستان بودند، هنگامی که او بسیار جوان بود، به آمریکا مهاجرت کرده بودند و او که زبانهای آلمانی و فرانسه را نیز می‌دانست، به‌کار روزنامه‌نگاری پرداخت و در این حرفه موفق شد. او کار روزنامه‌نگاری را از ترجمه مقالات نشریات اروپایی برای چاپ در روزنامه‌های آمریکا آغاز کرده بود.