728 x 90

رویداد تاریخی

ژینت لوفور، یار پُرشور مقاومت ایران در فرانسه،پَرکشید و به ابدیت پیوست

-

 ژینت لوفور، یار پرشور مقاومت ایران
ژینت لوفور، یار پرشور مقاومت ایران
۱۶اکتبر ۲۰۰۵ - ۲۴مهر۱۳۸۴:
خانم ژینت لوفوریار، پرشور و فراموش‌نشدنی مقاومت ایران در فرانسه، بر اثر سکته مغزی درگذشت. ژینت لوفور معلم دلسوز مدرسه، فعال فداکار حقوق‌بشر، مدافع برابری و حقوق زنان، شاعر و نویسنده بود. او از روز شبه کودتای ننگین ۱۷ژوئن سال ۲۰۰۳ در فرانسه، به مقر خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، شتافت و با تمام وجود به دفاع از مریم و مقاومت ایران برخاست. در دهها کنفرانس، تظاهرات و آکسیون افشاگرانه، ملاقات و سخنرانی شرکت کرد تا حقانیت مقاومت ایران را گواهی دهد. ژینت لوفور در دیداری از شهر اشرف احساسات خود را در همبستگی با مقاومت ایران به اوج رساند و مشتی از خاک اشرف را برای هدیه به فرانسه نزد خانم مریم رجوی برد. رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در فقدان او نوشت: ”تاریخ آینده گواهی خواهد داد که ژینت و زنان و مردان فرانسوی شریفی که امروز در اور و مری و استان والدوآز و در سراسر فرانسه همه زندگی و عشق خود را نثار حمایت از مقاومت ایران می‌کنند، چه حماسه‌های درخشانی را در همبستگی انسانی رقم می‌زنند و چه صفحات زرینی را در دفاع از آزادی و حقوق‌بشر می‌نویسند“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cdc130d7-003e-48ae-952d-506c4f1606b8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات