728 x 90

رویداد تاریخی

پستخانه دولتی در آمریکا با شعار ایرانیان باستان، تأسیس شد

-

تأسیس پستخانه دولتی در آمریکا با شعار ایرانیان باستان
تأسیس پستخانه دولتی در آمریکا با شعار ایرانیان باستان
۲۴ سپتامبر ۱۷۸۹ - ۲مهر۱۱۶۸:
دراین روز، قوه مقننه آمریکا قانون تأسیس پستخانه دولتی را در این کشور تصویب کرد. آمریکاییان بر سر در ساختمان مرکزی آن، شعار پستخانه ایران در زمان داریوش بزرگ ”برف و باران و توفان مانع حرکت چاپارها نخواهد بود» را نصب کردند. این شعار در تاریخ هرودوت ثبت شده است. در آمریکا از همان زمان پستخانه یک مؤسسه فدرال و وابسته به دولت مرکزی (نه حکومت‌های ایالتی) است.
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات