728 x 90

رویداد تاریخی

موشک اروپایی آریان به فضا پرتاب شد

-

 موشک آریان
موشک آریان
۲۷سپتامبر ۲۰۰۳ - ۵ مهر۱۳۸۲:
اتحادیه اروپا پس از سالها پروژه تحقیقاتی موفق به پرتاب یک ماهواره تحقیقاتی همراه با موشک آریان ۵ به سمت کره ماه شد. این ماهواره ۴۰۰کیلوگرمی از گویان فرانسه واقع در حاشیه آمریکای لاتین به‌سوی ماه رفت تا در ماه فرود آید و به تحقیقات علمی بپردازد. ماهواره علمی اتحادیه اروپا ”اسمارت“ نام دارد.