728 x 90

رویداد تاریخی

گورهای جمعی زندانیان قتل عام شده کشف شد

-

کشف گورهای جمعی زندانیان قتل‌عام شده
کشف گورهای جمعی زندانیان قتل‌عام شده

۱۵ مرداد۱۳۶۷ - ۶ اوت۱۹۸۸ :

برای اولین بار در نیمه‌‌‌‌‌‌‌ دوم مرداد ۱۳۶۷ گورهای جمعی زندانیان سیاسی کشف شد. به‌دنبال قتل عام زندانیان سیاسی ، خانواده‌های آنان در صدد یافتن محل دفن عزیزانشان به‌هر کجا میرفتند و از هر کس سراغ می‌گرفتند. در همین گورهای جمعی بود که خانواده‌ها عزیزانشان را یافتند که حتی نیمی از بدنشان بیرون از خاک بود. یکی از مجاهدینی که در همین گورهای دستجمعی توسط خانواده‌های زندانیان سیاسی شناسایی شد جسد مجاهد شهید یوسف هِیبُدی اهل مسجد سلیمان بود که در یک گور جمعی در اطراف تهران کشف شد که چند روز قبل از آن توسط دژخیمان خمینی اعدام شده بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0ef36b3b-882c-4f45-b914-ac97dcad1485"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات