728 x 90

رویداد تاریخی

انفجار تروریستی در ظهران عربستان

-

انفجار در ظهران عربستان
انفجار در ظهران عربستان
۲۲ژوئن۱۹۹۶ -۱ تیر۱۳۷۵:
روز ۲۲ژوئن سال ۱۹۹۶، در یک انفجار عظیم در برابر قرارگاه نیروهای آمریکا در ظهران عربستان، ۱۹آمریکایی کشته و نزدیک به ۵۰۰‌تن نیز زخمی شدند. مطبوعات جهان و منابع مطلع در دولتهای آمریکا و عربستان، این انفجار را یک عملیات تروریستی توسط رژیم ایران می‌دانند یا معتقدند که عاملان آن در تهران پناه گرفته‌اند