728 x 90

رویداد تاریخی

ملک‌المتکلمین به شهادت رسید

-

ملک‌المتکلمین
ملک‌المتکلمین
۳تیر ۱۲۸۷ - ۲۴ژوئن۱۹۰۸:
یکی از قهرمانان نامدار که پس از واقعه به‌توپ بستن مجلس و شروع استبداد صغیر در روز سوم تیر سال ۱۲۸۷ به‌شهادت رسید، ملک‌المتکلمین است. وی خطیب فداکار و آزاده‌ای بود که در انقلاب مشروطه با سخنرانیهای خود شور ضداستبدادی را در مردم برمی‌انگیخت. ملک‌المتکلمین با اندیشه‌ای نو از آزادی و عدالت و از فساد روحانیون و زورگویی حکام سخن می‌گفت و به ‌آخوندهای مرتجع متحجر و عمال حکومت سخت می‌تاخت تا جایی‌ که بارها از طرف به‌اصطلاح مجتهدان زمان حکم به ‌فساد عقیده وی داده شد. وقتی ملک‌المتکلمین را برای اعدام بردند، وی با آواز بلند و دلکش خود این شعر را می‌خواند
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان
پس از به شهادت رساندن ملک‌المتکلمین، پیکرش را مانند سایر کشته‌شدگان باغشاه در نقطه نامعلومی دفن کردند
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bd61f6e5-e27c-4f14-9df3-f30f32e52bcd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات