728 x 90

رویداد تاریخی

برنشتاین، پدر تجدیدنظرطلبی درگذشت

-

اردوارد برنشتاین
اردوارد برنشتاین
۱۸دسامبر۱۹۳۲ - ۲۷آذر۱۳۱۱:
ادوارد برنشتاین، صاحب فرضیه تجدیدنظرطلبی در مارکسیسم، در 18 دسامبر سال 1932 در 82 سالگی درگذشت .
برنشتاین که خود از مارکسیستهای فعال بود، بعدا تئوریهای خود را در روزنامه سوسیال دموکرات در انگلستان به چاپ رساند و برخی اعتقادات مارکسیستی را غیر عملی خواند. وی خواستار تجدید نظر در آنها شده بود.
برنشتاین معتقد بود:
سرمایه داری از درون متلاشی نخواهد شد. وبه طبقه متوسط باید میدان داد. طبقه کارگر، نه با مبارزه قهرآمیز، بلکه با کار آگاهگرانه و روند دموکراتیک باید به حقوقش برسد.
مارکسیستها این نظریات وی را با عنوان تجدید نظرطلبی یا رویزیونیسم محکوم کردند.
بعد از مرگ استالین، کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی در سال ۱۹۵۶ نیز در برخی نظرات استالین تجدید نظر کرد. این تجدیدنظر به ریویزیونیسم نوع خروشچفی معروف شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8c844563-bb81-49d5-9c88-808d4c5a4f77"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات