728 x 90

رویداد تاریخی

بمباران اشرف توسط جنگنده‌های رژیم آخوندی در سال ۱۳۷۱

-

بمباران اشرف در سال ۱۳۷۱
بمباران اشرف در سال ۱۳۷۱