728 x 90

رویداد تاریخی

قتل‌عام روستای «قارنا» و «کانی‌مام‌سید» در کردستان ایران به دست رژیم آخوندی

-

قتل‌عام روستای «قارنا» و «کانی‌مام‌سید» در کردستان ایران به دست رژیم آخوندی
قتل‌عام روستای «قارنا» و «کانی‌مام‌سید» در کردستان ایران به دست رژیم آخوندی
۱۱شهریور ۱۳۵۸- ۲سپتامبر۱۹۷۹:
روز ۱۱شهریور سال ۱۳۵۸ همزمان با تهاجم خونین نیروهای ارتش و سپاه پاسداران به ‌شهر مهاباد و تصرف آن، مزدوران خمینی به‌سرپرستی ملاحسنی جنایتکار، نماینده خمینی در ارومیه به‌طرز وحشیانه‌یی به‌روستاهای ”قارنا“ و ”کانی‌مام‌سید“ در نزدیکی شهر نقده حمله کرده و زنان و کودکان و افراد سالخورده را قتل‌عام کردند.
این جنایت زمانی اتفاق افتاد که تمام جوانان و افراد میانسال روستا از ترس دستگیری، از روستا خارج شده بودند و تنها زنان وکودکان و افراد سالخورده در داخل روستا مانده بودند.
روزنامه‌کیهان روز ۱۴شهریور ۵۸ به‌نقل از ملاصالح رحیمی نوشت: ”۶۸نفر از اهالی این روستا را به‌قتل رسانده‌اند. او افزود: افراد بیگناهی که در روستای قارنا به‌شهادت رسیدند تنها گناهشان این بود که از نژاد کردبودند“.
روز قبل‌از آن نیز علمای اهل سنت کردستان طی نامه‌یی به‌خمینی به‌شدت به‌وی اعتراض کردند. در نامه ‌آنان آمده است:
”براثر تبلیغات شوم و اخبار ناصحیح مشتی مغرض و ناآگاه ذهن رهبر را علیه ملت کرد مشوب نموده و موجب گردیده علیه ملت کرد اعلام بسیج عمومی شود و درنهایت قساوت و بی‌رحمی افراد غیرمسلح و بیگناه را که جرمی جز کردبودن و سنی‌بودن ندارند در دادگاه اسلامی، بدون محاکمه محکوم و تیرباران می‌نمایند“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1f199ea7-7f3a-4103-8795-d8daa1aa6f0c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات