728 x 90

رویداد تاریخی

برزیل به استقلال رسید

-

برزیل به استقلال رسید
برزیل به استقلال رسید

<p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: ۱۴px;"><strong>۷سپتامبر۱۸۲۲ - ۱۶شهریور ۱۲۰۱:</strong></span> </p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">روز هفتم سپتامبر سال ۱۸۲۲ کشور برزیل اعلام استقلال کرد و از استعمار پرتغال نجات یافت. از این زمان در برزیل روز هفتم سپتامبر به‌عنوان روز ملی به‌ثبت رسید.</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">از حدود ده‌هزار سال قبل، اقوام نیمه‌مهاجر در برزیل زندگی می‌کردند. با ورود پرتغالیها در سال ۱۵۰۰، برزیل مستعمره شد. پرتغالیها بردگانی از نقاط دیگر قاره آمریکا بدانجا آوردند. بعدها بیشتر بردگانی که به برزیل آمدند از آفریقا بودند. </p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">درطول سلطه پرتغالیها در برزیل، شورشهای متعددی در کشور درگرفت که مهمترین آنها در دهه آخر قرن هیجدهم بود.</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">در سال ۱۸۰۸هنگامی که ناپلئون در اروپا صاحب قدرت شده و کشورهای اروپایی را یکی پس‌از دیگری اشغال می‌کرد پادشاه پرتقال، ژان ششم که کشور او نیز به تصرف قوای ناپلئون درآمده بود با خاندان سلطنتی به برزیل گریخت و دربارپرتقال به ریودوژانیرو منتقل شد.</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">به‌دنبال شکست قطعی ناپلئون، ژان به پرتقال بازگشت و پسر خود را به‌عنوان نایب‌السلطنه در برزیل باقی نهاد که وی بعداز ۱۴سال در هفتم سپتامبر ۱۸۲۲ استقلال خود و برزیل را از پرتقال اعلام کرد و خود را به‌عنوان پدروی اول، امپراطور برزیل نامید. امپراطوری وی بادوام‌ترین امپراطوری آمریکای لاتین در قرون جدید بود.</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">پدروی اول در سال ۱۸۴۰ از سلطنت کناره گرفت و پسرش پدروی دوم به امپراطوری رسید. وی که فرمانروایی ترقی‌خواه و روشنفکر بود در ۱۸۵۰، ورود بردگان سیاه را ممنوع کرد. </p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">الغای کامل بردگی در ۱۸۸۸ که منجر به آزادی ۷۰۰هزار سیاه گردید و همچنین بالاگرفتن جنبش عظیم جمهوری‌خواهان، سقوط وی را تسریع کرد. بدین‌ترتیب حکومت سلطنتی منقرض شد و حکومت برزیل تبدیل به جمهوری فدرال گردید و در سال ۱۸۹۱ این کشور به‌عنوان ایالات متحده برزیل، سازمان یافت.</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"> </p>
<span style=" times new roman;">
<p style="text-align: right;" dir="rtl"> </p>
</span>

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/785d70ab-00a5-4c09-8af8-60da204f5d52"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات