728 x 90

رویداد تاریخی

درگذشت آلن لاتهام، مخترع دستگاه سانتریفوژ خون

-

آلن لاتهام، مخترع دستگاه سانتریفوژ خون
آلن لاتهام، مخترع دستگاه سانتریفوژ خون

روز ۱۹ اوت سال ۲۰۰۳ اعلام شد، مهندس آلن لاتهام مخترع دستگاه سانتریفوژ یا گریز از مرکز خون در سن ۹۵ سالگی درگذشت.
این دستگاه توان ‌‌آن‌را‌ دارد که با جداسازی اجزاء اصلی خون یعنی گلبول قرمز و سفید و پلاسما راه کشف بسیاری از بیماریها را هموار کند.
امروزه دستگاه سانتریفوژ خون در اغلب آزمایشگاههای پزشکی موجود است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f1f310cc-6ce5-4551-b015-f480247068b9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات