728 x 90

رویداد تاریخی

فاجعه سینما رکس آبادان

-

فاجعه سینما رکس آبادان
فاجعه سینما رکس آبادان

روز ۲۹مرداد ۱۳۵۷ در یک توطئه شوم، سینما رکس آبادان به‌آتش کشیده شد و صدها تن از مردم بیگناه در این جنایت وحشیانه زنده زنده سوختند.
تلاش خانواده‌های این قربانیان برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت به‌جایی نرسید. پس از سرنگونی حکومت شاه، ایادی رژیم خمینی نیز نه تنها مانع افشا و معرفی عاملان این جنایت ‌شدند، بلکه، وقتی خانواده‌های قربانیان دست به‌تحصن زده و خواستار پیگیری ماجرا گردیدند، مورد تعرض و تهدید نیروهای سرکوبگر و مقامات رژیم آخوندی قرار گرفتند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4401342e-31ca-4bfe-8f7a-d344cdc5834b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات