728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین پرواز موفق بر فراز کانال مانش

-

لویی بلریوت، خلبان فرانسوی
لویی بلریوت، خلبان فرانسوی
۲۵ژوئیه۱۹۰۹ - ۳ مرداد۱۲۸۸ :
روز ۲۵ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۰۹ لویی بلریوت، خلبان فرانسوی با موفقیت با یک هواپیمای تک موتوره، کانال مانش را از ازبندر «کله» cale درفرانسه تا بندر «دوور» در انگلستان پیمود‌