728 x 90

رویداد تاریخی

ادای احترام به شهیدان قیام ملی ۳۰ تیر

-

قیام ملی ۳۰تیر
قیام ملی ۳۰تیر
۲مرداد۱۳۳۱- ۲۳ ژوئیه۱۹۵۲ :
در این روز مطابق دستورالعمل روز اول مرداد, دکترمصدق، نخست وزیر، جهت ادای احترام به شهیدان قیام ملی سی ام تیر، سازمانهای دولتی تعطیل شده و پرچمها به حالت نیمه افراشته در آمدند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی نیز در همین روز طی مصوبه‌ای تظاهرات سی ام تیر را به عنوان "قیام مقدس ملی" اعلام کرد و به‌عنوان یک قانون تصویب کرد که شهیدان ۳۰ تیر، "شهدای ملت" خوانده شوند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/54e9a1e7-77e8-4fa4-be61-05c9a785b75c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات