728 x 90

رویداد تاریخی

الجزایر به استقلال رسید

-

اسقلال الجزایر
اسقلال الجزایر
روز سوم ژوئیه سال ۱۹۶۲ کشور الجزایر رسماً استقلال خود را از استعمار فرانسه اعلام کرد. به‌دنبال ۸ سال نبرد بین جبهه ‌‌‌‌‌‌‌آزادیبخش الجزایر و نیروهای استعماری فرانسه، طبق قرارداد اویان Evian (شهری در فرانسه)، دولت فرانسه پذیرفت که سرنوشت الجزایر براساس یک رفراندوم تعیین شود.
روز اول ژوئیه، این رفراندوم انجام شد و اکثریت قاطع مردم الجزایر به‌استقلال از فرانسه رأی دادند.
طی 8 سال نبرد بیش از 500هزار تن از مردم الجزایر کشته شدند.
پس از استقلال، جمهوری دموکراتیک الجزایر تشکیل شد.
الجزایر 132سال تحت استعمار فرانسه بود.
الجزاير پس از استقلال ، داراي حکومت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي شد و اولين رئيس‌جمهور رسمي آن احمد بن‌بلا بود.
در سال 1965 وزير دفاع وقت ا لجزاير، هواري بومدين، کودتا کرده و بن‌بلا را دستگير و زنداني نمود.
در سال 1978 بومدين فوت کرد و چندي بعد، شاذلي بن‌جديد به رياست جمهوري اننخاب شد.


 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ccb601ec-38ea-41dd-b9b1-5fe522a066e7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات