728 x 90

رویداد تاریخی

ماداگاسکار به استقلال رسید

-

استقلال ماداگاسکار
استقلال ماداگاسکار
۲۶ژوئن ۱۹۶۰ - ۵تیر۱۳۳۹:
روز ۲۶ژوئن سال ۱۹۶۰ کشور آفریقا‌یی ماداگاسکار از استعمار فرانسه استقلال یافت و به ‌عضویت سازمان ملل متحد درآمد
جزیره‌‌‌‌‌‌‌ ماداگاسکار در شرق آفریقا و در اقیانوس هند واقع است
ماداگاسکار در سال ۱۵۰۰ میلادی توسط دریانورد معروف پرتقالی دیه‌گو دیازپای کشف شد‌
قرنها ماداگاسکار دارای یک حکومت پادشاهی محلی بود. بعدها فرانسویان و انگلیسیها به ‌این سرزمین آمدند و تا زمان استقلال این کشور، چند بار بر سر تصرف این کشور بین ‌انگلستان و فرانسه درگیری به‌وجود آمد. از اواخر قرن نوزدهم این کشور به ‌تصرف قطعی فرانسه درآمد
موج استقلال‌طلبی مردم ماداگاسکار طی دهه‌های متعدد، سرانجام فرانسه را مجبور به ‌پذیرش استقلال این کشور در سال ۱۹۶۰ کرد. ماداگاسکار پس از آن جمهوری شد
 
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/254484d1-d292-446b-8e8f-5695710bbca5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات