728 x 90

رویداد تاریخی

ارتش آزادیبخش ملی ایران تأسیس شد

-

تاسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران
تاسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران
۳۰خرداد۱۳۶۶ - ۲۰ژوئن ۱۹۸۷
روز ۳۰خرداد سال ۱۳۶۶ رهبر مقاومت ایران، آقای مسعودرجوی، با ارسال یک پیام، تأسیس ارتش‌آزادیبخش ملی ایران را اعلام نمود
بنیان‌گذاری ارتش‌آزادیبخش برای دفاع از آزادی میهن و به‌مثابه‌ی ”بازوی استوار و پراقتدار خلق قهرمان ایران“ ، پاسخ قطعی به‌نبرد سرنوشت میان مقاومت و ارتجاع خمینی است.
 
ارتش‌آزادیبخش ملی ایران طی موجودیت خود، سه مرحله‌ بسیار مهم را پشت سر گذاشته است:
مرحله‌ اول، شکستن طلسم جنگ‌طلبی خمینی بود که با نبرد چلچراغ و ریختن زهر آتش‌بس در حلقوم خمینی به‌ثمر رسید و با سلسله نبردهای فروغ جاویدان، بیمه‌نامه خود را به‌دست آورد.
 
مرحله ‌دوم، ایستادگی دربرابر تهاجم لشکرهای سپاه خمینی در بهار سال ۷۰ بود که با سوء‌استفاده از وضعیت عراق، به‌خاک این کشور تجاوز کرده و قصد اشغال شهر اشرف را داشتند. ولی با مقاومت و دفاع ارتش‌آزادیبخش، طرحشان با شکست مواجه شد و به‌این نتیجه رسیدند که از دیوار بلندتر ‌از قد خود بالا می‌رفتند!
 
مرحله سوم گذار از توفان سالهای اخیر و پایداری پرشکوه دربرابر سنگین‌ترین توطئه‌های رژیم پلید آخوندی و همدستی با ۱۲ دولت و بمباران قرارگاههای ارتش‌آزادیبخش و همچنین بمباران سیاسی و تبلیغاتی مجاهدین در اشرف بود‌.
 
بدین‌ترتیب شهر اشرف، مقر ارتش آزادیبخش ملی ایران، به‌مثابه‌ی قلب تپنده و کانون مبارزات آزادیخواهانه ‌ملت ایران علیه رژیم آخوندی، سر بلند کرد و به ‌نقطه ‌امیدی برای تمامی مردم دردمند منطقه و جهان برای خلاصی از بنیادگرایی و ارتجاع وحشی آخوندی تبدیل گردید.
 
 
 
 
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8d2942cb-50a8-4f9f-873a-b0c9d34d52ac"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات