728 x 90

رویداد تاریخی

محله امیرخیز در برابر تهاجم سنگین قوای استبداد ایستادگی کرد

-

ایستادگی محله امیرخیز در برابر تهاجم سنگین قوای استبداد
ایستادگی محله امیرخیز در برابر تهاجم سنگین قوای استبداد
۱۷خرداد ۱۲۸۷ – ۷ژوئن۱۹۰۸:
روز هفدهم خرداد سال‌۱۲۸۷ حمله نهایی قوای استبداد به‌قصد تسخیر سنگر ستارخان در محله امیرخیز در شهر تبریز، صورت گرفت.
در این‌روز، هفت‌هزار نیروی سواره دشمن به‌سوی امیرخیز و جایگاه ستارخان هجوم آورده و یک‌باره شلیک‌ ‌را آغاز کردند. ستارخان با 12رزمنده مجاهد دربرابر آنان ایستادگی کرد تا سرانجام با کمک‌رسانی باقرخان و حسین‌خان باغبان پس‌از ده‌ساعت نبرد بی‌وقفه، قوای بزرگ دشمن را شکست داده و عقب راندند. ستارخان با اسب خود درکوچه‌های امیرخیز می‌تاخت و کسانی را که از ترس نیروهای استبداد، پرچم سفید بر سردر خانه‌های خود زده بودند، برمی‌شوراند، پرچمهای سفید تسلیم را برمی‌داشت و مردم را به‌مقاومت دعوت می‌نمود.

مقاومت قهرمانانه‌ محله‌ امیرخیز در تبریز با همان‌گروه اندک دربرابر نیروهای سرکوبگر محمدعلی‌شاه، باعث شد تا بقیه‌ محلات نیز به‌مقاومت برخیزند و آوازه‌ آن، ‌به‌تمامی شهرهای ایران برسد و زمینه‌ سرنگونی محمدعلی‌شاه و برقراری مجدد مشروطه فراهم شود.
برای اطلاعات بیشتر به مقاله رضا شاه و ستارخان مراجعه کنید
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4f84bf16-b1fe-4738-bae9-0b1147293579"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات