728 x 90

رویداد تاریخی

کریستف‌کلمب؛ کاشف قاره‌‌‌‌‌‌‌ آمریکا، در تنگدستی درگذشت

-

کریستف‌کلمب
کریستف‌کلمب
۲۰مه ۱۵۰۶ –۳۰اردیبهشت۸۸۵:
کریستف‌کلمب کاشف قاره‌‌‌‌‌‌‌ آمریکا درگذشت.
کریستف‌کلمب، دریانورد معروف و کاشف آمریکا در سال ۱۴۵۱میلادی در شهر ”جنوا”ی ایتالیا به‌دنیا آمد. او مدتها بازرگانان ایتالیایی را به‌کشف راه دریایی هندوستان تشویق می‌کرد.
کریستف‌کلمب در ۱۴۸۴ به‌اسپانیا رفت و به‌حضور پادشاه وملکه‌‌‌‌‌‌‌ اسپانیا رسید. او در سال ۱۴۹۲ از ملکه ایزابل در اسپانیا سه کشتی گرفت و امکان کشف قاره آمریکا را پیدا کرد.
کریستف‌کلمب درسوم اوت ۱۴۹۲بندر پالو فونترا Palos de la Frontera در اسپانیا راترک گفت وپس ازتحمل رنجهای فراوان، عاقبت از اقیانوس اطلس گذشت و در ۱۲اکتبر ۱۴۹۳ به‌سرزمین ”گواناهانی”(GUANAHANI ) در سان‌سالوادور رسید. کریستف‌کلمب سپس به‌اسپانیا برگشت و طی سه سفر دیگر، بالاخره در ۱۵۰۴ ساحل آمریکای مرکزی راکشف کرد.
گرچه او خود نمی‌دانست سرزمینی که کشف کرده آمریکاست. او فکر می‌کرد آنجا هندوستان است و بعدها آمریکووسپوس، کشف کرد که سرزمین کشف‌شده توسط کریستف، یک قاره جدید است که آمریکا نامیده شد.
پس از بازگشت کریستف کلمب به‌ایتالیا، کمکهای فردیناند، پادشاه اسپانیا به‌او قطع شد و کریستف‌کلمب در تنگدستی درگذشت
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات