728 x 90

رویداد تاریخی

سوریه به استقلال رسید

-

سوریه به استقلال رسید
سوریه به استقلال رسید
۱۲ آوریل ۱۹۴۶ –۲۳ فروردین۱۳۲۵:
سوریه کشوری است در خاورمیانه و پایتخت آن شهر تاریخی دمشق است.
سوریه کنونی در گذشته بخش عمده‌يی از شام بوده ‌است. سرزمین شام، کشورهای کنونی سوریه، لبنان، فلسطین و اردن را در بر می‌گرفته‌است
نام کنونی سوریه را فرانسویان پس از فروپاشی عثمانی و مستعمره نمودن این کشور از روی تاریخ کهن این‌بخش از جهان و آشوریان باستانی بر این‌سرزمین نهادند.
سوريه، ساليان متمادي تحت اشغال عثماني قرار داشت .
سوريه ( شامل سوريه و لبنان فعلي ) در سال ۱۹۲۰ تحت قيموميت فرانسه قرار گرفت .
در سال ۱۹۲۶ لبنان از سوريه، تجزيه و کشوري جداگانه شد .
درسال ۱۹۳۹ با واگذاري ناحيه اسکندرون از سوريه به ترکيه ، احساسات ضدفرانسوي تشديد شد .
در ماه ژوئن سال ۱۹۴۱ نيروهاي بريتانيا و فرانسه آزاد ، سوريه را اشغال کردند. ژنرال‌کاترو، فرمانده نيروهاي فرانسه آزاد ، استقلال و سپس تأسيس جمهوري سوريه را در شانزدهم سپتامبر ۱۹۴۱ اعلام نمود و شيخ‌تاج‌الدين‌حسني، رئيس‌جمهور شد.
در انتخابات سال ۱۹۴۳ جبهه‌ملي به پيروزي دست يافت و شکري‌القوتلي، رئيس‌جمهور شد . استقلال کامل سوريه از اين دوره آغاز مي‌شود .
در ماه آوريل ۱۹۴۶ سوريه به‌کلي از وجود سربازان خارجي پاک شد و اغتشاشات داخلي شدت گرفت.
روز ۱۲ آوریل سال ۱۹۴۶ کمتر از یک‌سال بعدازپایان جنگ جهانی دوم، فرانسه، استقلال کشور سوریه را که تحت‌الحمایه‌‌‌‌‌‌‌فرانسه بود به‌‌رسمیت شناخت
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b1b58c11-f9ec-4309-b286-c6789673ad16"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات