728 x 90

رویداد تاریخی

روزولت رئیس‌جمهور آمریکا سه‌هفته پیش از پایان جنگ جهانی درگذشت

-

روزولت رئیس‌جمهور آمریکا ۳هفته پیش از پایان جنگ جهانی درگذشت
روزولت رئیس‌جمهور آمریکا ۳هفته پیش از پایان جنگ جهانی درگذشت
۱۲ آوریل ۱۹۴۵ –۲۳ فروردین۱۳۲۴:
فرانکلین روزولت رئیس‌جمهور آمریکا در سن ۶۳سالگی درگذشت.
روزولت از سال ۱۹۳۳ رئیس‌جمهور آمریکا از حزب دموکرات بود و تنها رئیس‌جمهوری بود که در ایالات متحده آمریکا سه‌دوره به‌‌ریاست‌جمهوری رسید.
درگذشت روزولت که از رهبران متفقین در جنگ جهانی دوم بود، در آستانه‌ی‌‌‌‌‌‌‌پیروزی متفقین در جنگ، یک ضربه‌‌‌‌‌‌‌روانی برای مردم آمریکا محسوب می‌شد
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f25b577a-bf2d-4946-9e7c-144dbb3f6b9e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات