728 x 90

رویداد تاریخی

عید پاک؛ از اعیاد بزرگ مسیحیان

-

عید پاک، از اعیاد بزرگ مسیحیان
عید پاک، از اعیاد بزرگ مسیحیان
۲۲مارس تا ۲۵آوریل:
عید‌پاک، یکی از اعیاد بزرگ مسیحیان است که بنا‌ به‌ اعتقاد آنان، سالروز احیای حضرت عیسی در سومین روز به‌ صلیب کشیده شدنش می‌باشد.
 
خوشا به‌حال زحمتکشان برای عدالت! زیرا که ملکوت آسمان از آن ایشان است (انجیل متی باب پنجم).
آنچه در تاریکی به شما می‌گویم در روشنایی بگویید آنچه در گوش می‌شنوید، بر بامها موعظه کنید… .
هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد و هر که صلیب خود را برنداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد (انجیل متی باب پنجم).
 
مسیحیان هر سال عید پاک را در اولین یکشنبه بعد از ماه کامل پس از بیست و یکم مارس جشن می‌گیرند. با توجه به ‌شرایطی که برای وضعیت ماه قائلند، روز عید پاک بین ۲۲مارس تا ۲۵آوریل متغیر می‌باشد. قدمت این عید به ‌ابتدای پیدایش دین مسیحیت می‌رسد و بعد از تعطیلی یکشنبه‌ها، قدیمی‌ترین جشن مسیحی است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8e39e89e-ba85-475f-bc64-d988a90555b8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات