728 x 90

رویداد تاریخی

مبارزات استقلال‌طلبانه مردم یونان آغاز شد

-

استقلال یونان
استقلال یونان
۲۵مارس ۱۸۲۱ – ۵ فروردین۱۲۰۰:
دراين روز، مردم یونان قیام خود را علیه سلطه ترکان عثمانی آغاز کردند.
یونان که مرکز یکی از قدیمی‌ترین تمدنهای بشری است، قرنها تحت سلطه امپراتوری روم بود و مرکز شرقی امپراتوری روم معروف به امپراتوری بیزانس محسوب می‌شد.
با اضمحلال امپراتوری روم و بیزانس در اواسط قرن پانزدهم، یونان به‌تدریج تحت تسلط امپراتوری عثمانی درآمد. از سال ۱۷۷۰ میهن‌پرستان یونانی از موقعیت جنگی بین روس و عثمانی استفاده برده و دست به‌شورش زدند که با سرکوبیهای مستمر مواجه شدند. اما از ماه مارس سال ۱۸۲۱ مبارزه نهایی ملت یونان علیه تسلط امپراتوری عثمانی آغاز شد که در ابتدا به‌صورت جنگهای پارتیزانی بود وبعدا قدرتهای اروپایی نیز به‌آنان کمک کردند تا اینکه سرانجام در سال ۱۸۳۲ استقلال کامل یونان به‌رسمیت شناخته شد.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/78fdd553-d150-4431-864e-b9a405f1fbaf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات