728 x 90

۹اسفند ۱۳۳۱ – ۲۸فوریه: شکست اولین کودتای شاه، علیه دکتر محمد مصدق

۹اسفند ۱۳۳۱ – ۲۸فوریه: شکست اولین کودتای شاه، علیه دکتر محمد مصدق
۹اسفند ۱۳۳۱ – ۲۸فوریه: شکست اولین کودتای شاه، علیه دکتر محمد مصدق

در ادامه توطئه‌های ارتجاعی و استعماری علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق، پیشوای ضداستعماری مردم ایران، روز ۹اسفند سال ۱۳۳۱، کودتای دیگری علیه او طرح‌ریزی گردید که عقیم ماند.

جریان این کودتای نافرجام از این قرار بود که به‌دنبال تصمیم ساختگی شاه، مبنی بر خروج از کشور، روز ۹اسفندماه، اوباش و چماقداران مزدور به‌دستور آخوند بهبهانی به جلو دربار ریخته و درصدد قتل مصدق که آن‌ روز بنا به دعوت شاه در کاخ او حضور داشت، برآمدند. اما دکتر مصدق با اطلاع از این توطئه، توانست به‌کمک برخی از افسران حاضر در کاخ شاه، از خطر ترور و کودتا نجات یابد.

فردای آن روز، مردم تهران که از شنیدن خبر کودتا به‌خشم آمده بودند، با تظاهرات گسترده‌یی، این توطئه ارتجاعی ـ استعماری را محکوم نموده و بار دیگر حمایت یکپارچه خود را از دکتر مصدق اعلام داشتند.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fb035a2b-b19e-4203-b998-ea68f03d2c9a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات